shootingfairytales

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Shooting Fairy Tales besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Shooting Fairy Tales kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Shooting Fairy Tales kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Shooting Fairy Tales kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Shooting Fairy Tales aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Shooting Fairy Tales, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Shooting Fairy Tales.

3. Intellectuele rechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Shooting Fairy Tales komen toe aan Shooting Fairy Tales. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Shooting Fairy Tales.

4. E-mail correspondentie

Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar Shooting Fairy Tales geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.